Popular psychology : an encyclopedia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Luis A, Cordó,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0313324573

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Westport, CT :Greenwood Press, 2005,

Mô tả vật lý: xix, 274 p. : , ill. ; , 26 c

Ngôn ngữ:


Psychology -- Encyclopedia

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH