Artificial cells, cell engineering and therapy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1845690362


Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Boca Raton, Fla. :Woodhead Pub. ; CRC Press, 2007.,

Mô tả vật lý: xx, 516 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Artificial cells.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH