Artificial cells, cell engineering and therapy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S Prakash

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845690362

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Boca Raton, Fla. : Woodhead Pub. ; CRC Press, 2007.

Mô tả vật lý: xx, 516 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71413

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH