Encyclopedia of nursing research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joyce J Fitzpatrick, Meredith Wallace

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0826198120

Ký hiệu phân loại: 610.73 Nursing and services of allied health personnel

Thông tin xuất bản: New York : Springer Pub., 2006

Mô tả vật lý: xxxvi, 795 p. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71441

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH