Proceedings, "WASCOM 2005" : 13th Conference on Waves and Stability in Continuous Media : Catania, Italy, 19-25 June 2005

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R Monaco, Giuseppe Mulone, Salvatore Rionero, Tommaso Ruggeri

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812568042

Ký hiệu phân loại: 530.124 Wave mechanics

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2006

Mô tả vật lý: xvi, 564 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71449

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH