C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 5

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nhiều tác giả

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.402 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 2004

Mô tả vật lý: 745 tr. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 7145

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.402
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH