Transition metals for organic synthesis : building blocks and fine chemicals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthias Beller, Carsten Bolm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527306137

Ký hiệu phân loại: 547 Organic chemistry

Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY-VCH , 2004

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71481

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH