Laptops just the steps for dummies(r)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ryan Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470285834

ISBN-13: 978-0470285831

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2008.

Mô tả vật lý: 232 p. : , ill. ; , 19 x 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH