Water resources and water management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Milan K Jermar

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 553.7 Water

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : New York, N.Y., U.S.A. : Elsevier ; Distributors for the United States and Canada, Elsevier Science Pub. Co., 1987.

Mô tả vật lý: xii, 385 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71516

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH