Wastewater treatment, plant dynamics and management in constructed and natural wetlands

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ja Vymazal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402082347

ISBN-10: 1402082355

ISBN-13: 978-1402082344

ISBN-13: 978-1402082351

Ký hiệu phân loại: 628.35 Secondary and tertiary treatment

Thông tin xuất bản: [Dordrecht ; London] : Springer , 2008

Mô tả vật lý: xxi, 348 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71545

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH