Voltage-gated ion channels as drug targets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David J Triggle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527312587

Ký hiệu phân loại: 571.64 Membranes

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH , 2006

Mô tả vật lý: xii, 479 p. : , ill. (some col.), ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71550

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH