The spin structure of the proton

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven D Bass

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812709462

ISBN-13: 978-9812709479

ISBN-10: 9812709460

ISBN-10: 9812709479

Ký hiệu phân loại: 539.7 Atomic and nuclear physics

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific , 2008

Mô tả vật lý: xi, 199 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71560

Includes bibliographical references (p. 189-198) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH