Thermochemical data of elements and compounds

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Binnewies, E Milke

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527305246

Ký hiệu phân loại: 541.3 Miscellaneous topics in physical chemistry

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH , 2002

Mô tả vật lý: 928 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71599

Includes bibliographical references (p. 871-893) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH