Encyclopedia of love in world religions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yudit Kornberg Greenberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1851099808

Ký hiệu phân loại: 205 Religious ethics [formerly 291.5]

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 2008

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71639

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH