Mobile internet for dummies(r)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John R Levine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470239530

Ký hiệu phân loại: 004.678 Internet (World Wide Web)

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2008.

Mô tả vật lý: xvi, 296 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71657

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH