Easy-to-swallow, easy-to-chew cookbook : over 150 tasty and nutritious recipes for people who have difficulty swallowing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: JoAnne Robbins, Paula A Sullivan, Donna L Weihofen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471200743

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : John Wiley, 2002.

Mô tả vật lý: vi, 250 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71661

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH