How to raise all the money you need for any business :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470191163

Ký hiệu phân loại: 658.15

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, c2008.,

Mô tả vật lý: xii, 225 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


New business enterprises ; Finance.; Small business ; United States ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn