Governments of the world : a global guide to citizens' rights and responsibilities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. Neal Tate

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028658116

Ký hiệu phân loại: 320.3 Comparative government

Thông tin xuất bản: Detroit : Macmillan Reference USA, 2006

Mô tả vật lý: 4 v. : , ill., maps, ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71720

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH