Ground warfare : an international encyclopedia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1576073440

Ký hiệu phân loại: 355 Military science

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. :ABC-CLIO, 2002,

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill., maps ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


* Battles
  - Encyclopedias.
* Military biography
  - Encyclopedias.
* Military history
  - Encyclopedias.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH