The Gale encyclopedia of nursing & allied health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kristine Krapp, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0787649341

Ký hiệu phân loại: 610.73

Thông tin xuất bản: Detroit :Gale Group , 2002,

Mô tả vật lý: 5 v. (xiii, 2762 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Medicine ; Encyclopedias.; Nursing Care ; Allied Health Personnel ; Encyclopedias ; English.; Nursing ;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH