Adobe flex 3.0 for dummies(r)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Doug McCune, Deepa Subramaniam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470277920

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2008.

Mô tả vật lý: xvi, 416 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71784

A beginner's guide to Adobe Flex 3 explains how to create powerful, expressive, high-performance Web applications that will run on all browsers and operating systems, with coverage of all major updates and features of the latest version of Flex, including new user interface capabilities, enhanced developer productivity, desktop deployment and enterprise testing, and performance-profiling tools.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH