Satanism today : an encyclopedia of religion, folklore, and popular culture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James R Lewis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576072924

Ký hiệu phân loại: 133.4 Demonology and witchcraft

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 2001.

Mô tả vật lý: xv, 371 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71788

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH