Thermal analysis : fundamentals and applications to polymer science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T Hatakeyama, F. X Quinn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471983624

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley , 1999

Mô tả vật lý: viii, 180 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71790

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH