Encyclopedia of science fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Don D'Ammassa

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816059241

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: N.Y. : Facts On File, 2004.

Mô tả vật lý: 545 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 71801

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH