Mercurial : the definitive guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bryan O'Sullivan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596800673

ISBN-13: 978-0596800673

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2009

Mô tả vật lý: xviii, 259 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH