Color atlas of physiology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1588900614

ISBN-10: 3135450058

Ký hiệu phân loại: 612 Human physiology

Thông tin xuất bản: Stuttgart : Georg Thieme, 2003

Mô tả vật lý: xiii, 436 p. : , col. ill. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71851

Includes bibliographical references (p. 391-392) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH