Swanson on Internal Auditing [electronic resource] : Raising the Bar
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dan Swanson, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781849280686

Ký hiệu phân loại: 657.458 Internal auditing

Thông tin xuất bản: Ely :IT Governance Publishing, 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (318 p.)

Ngôn ngữ:


This book provides concise commentary on strategic issues regarding the way internal audit is established, planned and performed. High-level issues sit alongside practical guidance to ensure the book has an appeal to all levels of internal audit management and staff, as each reader can dip into a range of important topi

Busine-- Electronic boo-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH