Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-0821384886

Ký hiệu phân loại: 338.927 Appropriate technology

Thông tin xuất bản: Washington : Ngân hàng Thế giới, 2011

Mô tả vật lý: 227tr. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 72080


* Phần 1:Thay đổi của cải 1995 đến 2005

   - Chương 1: Giới thiệu và phát hiện chính: Thay đổi của cải quốc gia

   - Chương 2: Của cải và sự thay đổi của của cải,1995- 2005

   - Chương 3: Thay đổi vốn tự nhiên: phân tách tác động của giá và số lượng

* Phần 2: Một phận tích chi tiết về của cải quốc gia

   - Chương 4: Của cải quốc gia khi có hiệu ứng nhà kính

   - Chương 5: Vốn vô hình và phát triển

   - Chương 6: Vốn nhân lực và tăng trưởng kinh tế ở trung quốc

   - Chương 7: Liên hệ giữa quản trị nhà nước với thành quả kinh tế ở các nền kinh tế giàu tài nguyên EITI và Tính toán của cải

   - Chương 8: Kinh nghiệm quốc gia về tính toán của cải
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Sai Gon Campus
4A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.927
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH