Nghề truyền thống ở một số địa phương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lương Song Toàn, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Quốc Văn, Trần Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012

Mô tả vật lý: 479tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 72088

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH