Design of Sheet Pile Walls
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ASCE, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0784401357

Ký hiệu phân loại: 624.164 Retaining walls

Thông tin xuất bản: USA :ASCE, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

ID: 7211
1. Flood dams and reservoirs
  - Design and construction.; Retaining walls
  - Design and construction.; Sheet-piling.
  - Bể ngăn triều cường và hồ chứa
  - Tấm chắn cừ ván
  - Tường chắn đất
  - Thiết kế và xây dựng1. Flood dams and reservoirs
  - Design and construction.
2. Retaining walls
  - Design and construction.
3. Sheet-piling.
  - Bể ngăn triều cường và hồ chứa
  - Tấm chắn cừ ván
  - Tường chắn đất
  - Thiết kế và xây dựng
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.164


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH