Bearing Capacity of Soils
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ASCE, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  087262997X


Thông tin xuất bản: USA :ASCE, 1994, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 142 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Foundations -- United States ; Testing.; Soils -- United States ; Testing.; Đất xây dựng -- Kiểm tra ; Hoa Kỳ; Nền móng -- Hoa Kỳ ; Kiểm tra

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH