Giáo trình lập trình ứng dụng web với PHP. Tập 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Khuất Thùy Phương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý: 186tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 72224

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH