Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn = : Programming the finite element method
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 1997,

Mô tả vật lý: 554tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Đồ họa kỹ thuật-- Đồ họa vi tính-- Phương pháp phần tử hữu hạn -- Chương trình máy tính

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.015


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH