Quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho phát triển năng lượng tại Long An

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Minh Vũ, Võ Viết Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 662.8 Other fuels

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72404

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 662.8
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH