Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đinh Hoàng Bách, Huỳnh Phát Huy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31913 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72411

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH