Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương đến năm 2030

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.3

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2012,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Thoát nước ; Bình Dương;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH