Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Hồng Nhật, Trực Như Quyên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.408 Social responsibility of executive management

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 72424

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.408
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH