Đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.73874 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2012,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Biến đổi khí hậu -- Giải pháp

Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- Ths Kỹ thuật môi trường
Dãy kệ:13A-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH