Kế toán tập hợp chi phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty CP SX Thương mại May SG

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Bùi Nam

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 72558

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH