AutoCAD 2004 for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764540459

Ký hiệu phân loại: 006.68 Programs

Thông tin xuất bản: N.Y :Wiley Pub, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Autocad (Chương trình thiết kế bằng máy tính)
  - Đồ họa máy tính
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH