Kế toán quản trị : bài tập (có lời giải mẫu)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Văn Dược

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 658.1511 Organization and finance

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2011

Mô tả vật lý: 306tr ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72675

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26C
Sai Gon Campus
9F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH