Special edition using Mac OS X, v10.3 Panther
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brad Miser, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789730758

Ký hiệu phân loại: 005.4465 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Que, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1047 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Mac (Hệ điều hành máy tính)
  - Macintosh
  - Lập trình
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH