Tổ chức sản xuất trong xây dựng công trình giao thông : giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.068 Engineering of railroads and roads

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng , 2011,

Mô tả vật lý: 205tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Công trình giao thông-- Công trình giao thông -- Tổ chức sản xuất

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH