Principles of auditing and other assurance services
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0073010847

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Irwin, 2006, 15th ed.

Mô tả vật lý: xxx, 786 p. : , ill. ; , 28 cm. + , 1 update (1 v. (various paging) : ill. 28 cm.)

Ngôn ngữ:


Auditing. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH