Managing human resources : productivity, quality of work life, profits
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0073530263 (alk. paper)


Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Irwin, 2010, 8th ed.

Mô tả vật lý: xxxi, 719 p. : , ill. (some col.), col. map ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH