Nền và móng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2012, lần thứ 2

Mô tả vật lý: 267tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế nền-móng.Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên.Chương 3: Móng cọc.Chương 4: Xây dựng công trình trên nền đất yếu.Chương 5: Tính toán cọc chịu tải trọng ngang

Nền móng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH