Xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.733 Foundation preparation

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2011, lần thứ 2

Mô tả vật lý: 149tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Hiện trạng và xu thế phát triển công nghệ xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình đường ôtô
Chương 2: Về các chỉ dẫn và các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế, thi công nền đắp đường ôtô trên đất yếu
Chương 3: Một số thực tế xây dựng nền đắp đường ôtô trên đất yếu ở nước ta
Chương 4: Sự hình thành vùng hoạt động cố kết và vùng hoạt động cố kết theo thời gian trong nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp.

Gia cố đất-- Nền đường-- Nền móng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.733


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH