Cơ học : Giáo trình dành cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phan Hồng Liên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học và Kỹ Thuật, 2011

Mô tả vật lý: 204tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 72910


   - Chương 1: Động học chất điểm

   - Chương 2: Động lực học chất điểm

   - Chương 3: Lý thuyết tương đối

   - Chương 4: Động lực học hệ chất điểm chuyển động của vật rắn

   - Chương 5: Công và năng lượng

   - Chương 6: Trường hấp dẫn.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18C
Sai Gon Campus
5F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 531.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH