Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lưu Bá Thuận

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.028 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2012

Mô tả vật lý: 505tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72911


* Phần 1 : Những vấn đề chung

* Phần 2 : Máy đào đất và công tác cơ giới hóa đất

* Phần 3 : Máy đào-chuyển đất và cơ giới hóa công tác đào-chuyển đất, san lấp đất vàm làm Taluy

* Phần 4 : Máy đào đất và cơ giới hóa công tác đầm nén đất

* Phần 5 : Cơ giới hóa công tác đất khác

* Phần 6 : Cơ giới hóa công tác gia cố móng và công tác đất, đá trong thi công hầm.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH