Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện = Supervisory control and data acquisition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Tiến Trung, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Hoà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3190285 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa-Hà Nội, 2011

Mô tả vật lý: 139tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72913


   - Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu trong hệ thống điện

   - Chương 2: Cấu trúc phần cứng hệ thống Scada

   - Chương 3: Cấu trúc phần mềm hệ thống Scada

   - Chương 4: Các hệ thống mạng cục bộ dùng cho Scada

   - Chương 5: Thiết bị Modem và phòng điều khiển trung tâm

   - Chương 6: Ứng dụng của hệ thống Scada trong hệ thống điện.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH