Taking Sides : Clashing view on environmental issues
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  007351442X

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 2011, lần thứ 14

Mô tả vật lý: 400 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:

ID: 72914
1. Right and left (Political science)
  - Social problems
  - United States. ; United States
  - Foreign relations ; 21st century. ; United States
  - Politics and government ; 21st century. ; United States
  - Social policy ; 21st century. 1. Right and left (Political science)
  - Social problems
  - United States.
2. United States
  - Foreign relations
3. 21st century.
4. United States
  - Politics and government
5. 21st century.
6. United States
  - Social policy
7. 21st century.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH