Taking Sides : Clashing view on environmental issues
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  007351442X

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 2011, lần thứ 14

Mô tả vật lý: 400 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Right and left (Political science)-- Social problems -- United States. ; United States -- Foreign relations ; 21st century. ; United States -- Politics and government ; 21st century. ; United States -- Social policy ; 21st century.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH